Avklaringer og forventninger ved TFP-fotografering

-

Kommunikasjon

For en vellykket TFP-fotoshoot, er kommunikasjon nøkkelen. Dette inkluderer å definere forventninger, diskutere idéer og mål, samt å være åpen om grenser. Kommunikasjon bidrar til å bygge et sterkt samarbeidsforhold mellom fotograf og modell, og sikrer at begge parters kreative visjon blir hørt og respektert.

Antall bilder og leveringstid

Både hvor mange bilder modellen skal få, og hvor raskt de skal leveres bør være avtalt på forhånd. Størrelsen på bildene og om de skal være vannmerket, er også noe som bør avklares i forkant.

Velg bilder sammen

Å velge bilder sammen sikrer at begge parter er komfortable med de bildene som skal benyttes. Gjennomgå bildene sammen og velg de som best fremhever modellens uttrykk og fotografens kreative visjon. Dette er en viktig del av TFP-prosessen, da begge parter skal kunne bruke bildene for å vise frem sitt arbeid.

Begrensninger for bruk av bildene

Sist, men ikke minst, er det viktig å bli enige om begrensninger for bruk av bildene. Dette kan omfatte hvor og hvordan bildene kan publiseres, og om tillatelse må innhentes for visse bruksområder. Slike detaljer bør klargjøres i en TFP-kontrakt eller Model Release.

Et eksempel på dette kan være at man ikke kan benytte bildene i kommersielle sammenhenger. Man kan for eksempel bli enige om at bildene skal benyttes i konkurranser, men da bør dere bli enige om hva dere gjør om bildet vinner en premie? Er det en pengepremie bør den kanskje deles 50-50?

Noen tanker?

Legg igjen en kommentar