Vi bryr oss om din opphavsrett og personvern

-

I Modell Boost ønsker vi å være åpne og transparente med hvordan vi oppbevarer og behandler personopplysningene dine og hva vi kan, og ikke kan gjøre, med innholdet du deler på nettsiden vår.

Hensikten med denne artikkelen er å gi deg innsyn i hvordan Modell Boost respekterer ditt personvern og dine rettigheter. Vi vil også gi deg kunnskap om noen av dine rettigheter.

Bruk av dine bilder og innhold

Alt du deler på Modell Boost sine nettsider er ditt, og vil alltid være ditt. Du vil alltid beholde den fulle opphavsretten til dine åndsverk, og du vil ikke overdra denne retten til verken Modell Boost eller tredjepart.

Dette kan Modell Boost gjøre med bildene og innholdet ditt:

 • Vise bildet eller innholdet på nettsiden vår
 • Lenke til bildene, innholdet eller kontoen din
 • Dersom Modell Boost har tillatelse til å benytte innholdet ditt skal du alltid krediteres

Dette kan IKKE Modell Boost gjøre med bildene og innholdet ditt

 • Selge eller dele innholdet med tredjepart
 • Bruke det i markedsføring, artikler, kampanjer eller liknende
 • Bearbeide eller endre innholdet
 • Bruke innholdet på en slik måte at det er krenkende for deg eller innholdets anseelse eller egenart

Opphavsrett til åndsverk

Et fotografisk verk, fotografisk bilde, eller annet innhold du har skapt, vil mest sannsynlig være beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Som opphaver kan du du helt eller delvis overdra din rett til å råde over åndsverket. Dette er det viktig å være oppmerksom på når du godtar medlemsvilkår på ulike nettsider eller konkurransevilkår i ulike konkurranser.

Ditt personvern

Personvernforordningen (GDPR) stiller strenge krav til hvordan dine opplysninger skal behandles og på hvilket grunnlag vi i Modell Boost har lov til å behandle dem.

I motsetning til mange andre tjenester så lagrer Modell Boost opplysningene dine på datasenteret som er fysisk plassert i Skandinavia. I Modell Boost har vi også flere organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre at opplysningene dine er lagret trygt hos oss.

Dette kan Modell Boost gjøre med personopplysningene dine:

 • Behandle opplysningene med ditt samtykke for å oppnå formålet med Modell Boost
 • Bruke opplysningene for å analysere brukeradferd på nettsiden vår
 • Bruke opplysningene til statistikk

Dette kan IKKE Modell Boost gjøre med personopplysningene dine:

 • Selge eller dele opplysningene dine med tredjepart
 • Bruke opplysningene dine til andre ting enn det som er hjemlet i formålet med behandlingen
 • Behandle eller lagre særlige kategorier av personopplysninger

Rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger

For å kunne behandle dine personopplysninger må man ha et rettslig grunnlag. For Modell Boost og tilsvarende sider vil det ofte være basert på samtykke-grunnlaget. For å kunne behandle dine personopplysninger med ditt samtykke må likevel en del vilkår være oppfylt:

 • Det må være frivillig
  Det betyr at det ikke må foreligge noe press eller at det kan oppstå en negativ konsekvens ved at du ikke gir samtykke.
 • Det må være spesifikt
  Det betyr at det skal komme tydelig frem hva du samtykker til og hvilke formål opplysningene skal brukes til.
 • Det må være informert
  Det betyr at et samtykke kun er gyldig dersom du vet hva du samtykker til.
 • Det må være gitt gjennom en aktiv handling
  Det betyr at du må gi samtykket gjennom en aktiv handling ved å huke av i en boks eller fylle ut et skjema, eller liknende.
 • Det må kunne dokumenteres
  Den som behandler opplysningene dine må kunne dokumentere at du har samtykket til det.
 • Trekke tilbake samtykke
  Det skal komme tydelig frem at du kan trekke tilbake samtykket ditt, og det skal være like lett å trekke tilbake et samtykke som det det var å gi det.

Vi vil veldig gjerne høre dine tilbakemeldinger

Modell Boost eksisterer for at du som bruker skal ha en trygg plattform der dine opplysninger og rettigheter blir ivaretatt. Dersom du opplever at noen av vilkårene våre er uklare, eller du er uenig i dem vil vi veldig gjerne høre fra deg slik at vi kan få rettet opp i dette.

Noen tanker?

Legg igjen en kommentar